Fortrolighedspolitik

Senest revideret den 15. august 2019

 

Herbalife respekterer personoplysninger tilhørende alle, der besøger vores websteder og bruger vores tjenester. Denne fortrolighedspolitik informerer dig i et FAQ-format om, hvordan Herbalife bruger dine personoplysninger og om de rettigheder, du har i forbindelse med dine personoplysninger. Hvis du har flere spørgsmål vedrørende denne politik, kan du kontakte os på privacy@herbalife.com.

Bemærk venligst, at denne politik kun gælder for Herbalifes websteder (”websteder”), der indeholder et link til denne politik.
Du kan identificere Herbalifes dataansvarlige, der har ansvaret for dine personoplysninger, ved hjælp af tabellen i slutningen af denne politik ved at søge efter dit bopælsland. Den dataansvarlige med ansvar for dine personoplysninger bestemmer formålene og midlerne til behandling af personoplysninger.

Du bedes også være opmærksom på, at Herbalife-produkter udelukkende sælges gennem vores uafhængige medlemmer (”medlemmer”), som også kan styre dine personoplysninger. Du bør derfor kontakte dem direkte for oplysninger om deres datapraksis.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

 • Hvad er fordelene ved Herbalifes indsamling af mine oplysninger?
 • Hvilke oplysninger kan blive indsamlet via webstederne?
 • Hvordan indsamler og opbevarer Herbalife disse oplysninger?
 • Hvor længe opbevarer Herbalife disse oplysninger?
 • Hvad er Herbalifes forpligtelse i forhold til beskyttelse af børns personoplysninger?
 • Hvad er mine rettigheder med hensyn til mine personoplysninger?
 • Hvad med internet- og webstedssikkerhed?
 • Kan Herbalife ændre denne politik?
 • Hvordan identificerer jeg Herbalifes dataansvarlige med ansvar for mine personoplysninger?

Hvad er fordelene ved Herbalifes indsamling af mine personoplysninger?

Herbalife indsamler personoplysninger om dig gennem sine websteder af en række forskellige årsager:

    Til at udarbejde og indgå en aftale med dig, såsom:

 • til at udarbejde og indgå en medlemskabsaftale med dig
 • til at opfylde en medlemsaftale, herunder beregning af din og andre medlemmers indtjening og ajourføring og levering af oplysninger om din up- og down-line (lineagerapporter);
 • til at behandle produktordrer
 • til at levere og tilbagekalde produkter og administrere garantier og
 • til betalingsformål.

    Til at opfylde vores juridiske forpligtelser, såsom:

 • til regnskabsmæssige og skattemæssige formål
 • til at tilbagekalde produkter og
 • til at reagere på anmodninger fra kompetente offentlige organer og retslige myndigheder.

    Til Herbalifes legitime forretningsmæssige formål, såsom:

 • til at levere vores tjenester og beskytte integriteten og sikkerheden af vores tjenester
 • til at forbedre brugeroplevelsen af vores websteder ved at gøre dem mere tilgængelige og brugervenlige og skabe indhold, der er mere relevant for dig
 • til at besvare medlemmers forespørgsler
 • til at håndhæve vores brugsbetingelser, vores medlemsregler og vores rettigheder og
 • til at give dig oplysninger og onlineannoncer om vores produkter, tjenester og specialtilbud.

Du kan være berettiget til at modsætte dig visse former for brug af dine personoplysninger i henhold til gældende lovgivning, men i dette tilfælde vil du muligvis ikke kunne få fuldt udbytte af vores produkter og tjenester.

    På grundlag af dit samtykke:

 • til at modtage dedikerede tjenester, såsom modtagelse af informationspakker
 • til at komme i kontakt med et Herbalife-medlem med henblik på at få en introduktion til medlemskab eller deltagelse i arrangementer og konkurencer
 • til brug af din e-mailadresse eller dit telefonnummer i forbindelse med markedsføringen af Herbalife-produkter og -tjenester samt relaterede produkter og tjenester og
 • til brug af visse cookies og lignende teknologier som påkrævet ved lov..

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at informere os via e-mailadressen nedenfor, ved at fravælge annoncering via e-mail eller sms eller ved at ændre dine browserindstillinger for personoplysninger som angivet nedenfor. Hvis du tilbagekalder dit samtykke vil du muligvis ikke kunne få fuldt udbytte af vores produkter og tjenester

Hvilke oplysninger kan blive indsamlet via webstederne?

Hos Herbalife har vi til hensigt at give dig så meget kontrol som muligt over dine personoplysninger. Generelt kan du besøge webstederne uden at fortælle os, hvem du er eller afsløre nogen oplysninger om dig selv. Vi kan dog indsamle tekniske oplysninger, såsom en IP-adresse og din browseroplysninger, for at oprette forbindelse og vise vores websted. For eksempel kan vi indsamle oplysninger vedrørende din rejse gennem webstedet eller registrere de muligheder, du har valgt. Dette er en almindelig standardprocedure for alle websteder på internettet. De indsamlede oplysninger identificerer dig ikke direkte, men kan være nyttige for os til markedsføringsformål og kan forbedre de tjenester, vi tilbyder.

Der er imidlertid tidspunkter, hvor vi indsamler oplysninger direkte fra dig, såsom f.eks. dit navn og din adresse, når du udfylder en formular for at anmode om oplysninger om Herbalifes produkter eller medlemskab i Herbalife, eller for at etablere kontakt til et medlem eller deltage i en konkurrence eller sweepstake. I sådanne tilfælde kan vi give dig yderligere oplysninger og valg om vores påtænkte brug af dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt. Vi indsamler også dine kommunikationspræferencer, som f.eks. hvorvidt du ønsker at modtage kommercielle e-mails.

For registrerede medlemmer indsamler Herbalife oplysninger om de produkter, de køber online, og oplysninger, som medlemmerne frivilligt uploader på webstederne, såsom deres kundeemner og marketingindsats.

Vi kan modtage yderligere oplysninger om dig fra offentlige og kommercielt tilgængelige kilder samt andre tredjeparter. Hvis du får adgang til tredjepartstjenester, såsom f.eks. Facebook, Google eller Twitter via webstederne, for at logge ind på webstederne eller dele oplysninger om din oplevelse på webstederne med andre, kan vi indsamle oplysninger fra disse tredjepartstjenester.

Noget af indholdet eller funktionaliteten af webstederne tilvejebringes af tredjeparter, såsom Facebook og Twitter plug-ins. Disse tredjeparter modtager visse oplysninger om din brug af vores websted, herunder gennem brug af cookies og lignende teknologier (se afsnittet om cookies nedenfor). Der henvises til disse tredjeparters websteder for at forstå, hvordan de bruger dine oplysninger.

Hvordan indsamler og opbevarer Herbalife disse oplysninger?

Herbalife opbevarer dine personoplysninger på et centralt lager sammen med andre eventuelle oplysninger, vi måtte have om dig. Dette giver os mulighed for at undgå duplikering, bedre at styre vores oplysningsressourcer og forbedre vores service. Vi bruger disse oplysninger til de ovennævnte formål og i overensstemmelse med dine valg.

Hvor længe opbevarer Herbalife disse oplysninger?

Vi kan opbevare dine oplysninger så længe som nødvendigt med henblik på opfyldelse af de formål, til hvilke oplysningerne oprindeligt blev indsamlet eller som påkrævet ved lov, alt efter hvilket tidsrum, der er længst. Den tidsperiode, som Herbalife gemmer dine personlige oplysninger i, afhænger af, hvilket formål oplysningerne bruges til.

Herbalife opbevarer dine oplysninger i et sikkert miljø beskyttet af en kombination af fysiske og tekniske foranstaltninger. Der er ingen offentlig adgang til disse oplysninger, bortset fra oplysninger, du frivilligt opgiver i offentlige chatrum og fora på websteder eller tredjepartsplatforme.

For at forstå, hvordan du kan ændre eller opdatere oplysninger, der er gemt om dig, henvises til spørgsmålet nedenfor med titlen: ”Hvad er mine rettigheder med hensyn til mine personoplysninger?”

Hvem deler Herbalife mine personoplysninger med?

Relevante personoplysninger deles med:

 • Vores associerede selskaber, og forhandlerne, agenter og licenstagere i nogen af disse selskaber
 • tjenesteudbyder, som arbejder for Herbalife, f.eks. virksomheder, der hjælper os med at udvikle vores websted og holde det sikkert, og virksomheder, der hjælper os med at gøre annoncer mere relevante
 • andre virksomheder, som Herbalife direkte eller indirekte har indgået aftale med om at levere tjenester til din fordel, som f.eks. ordreekspedition, levering af pakker, administrative, e-mail-relaterede funktioner, behandling af kreditkortbetalinger og levering af kundeservice;
 • udvalgte Herbalife-medlemmer, herunder Herbalife-medlemmer i din up-line (f.eks. lineagerapporter)
 • andre parter som påkrævet ved lov eller for at efterkomme en vidneindkaldelse, retssager eller lignende juridiske eller retslige processer eller voldgift, herunder videregivelse til autoriserede tredjepartsrevisorer eller statslige myndigheder eller for at undersøge eller forebygge svig og
 • andre parter i forbindelse med en virksomhedstransaktion, såsom en fusion, virsomhedsovertagelse eller konkursprocedure.

Hvor opbevares dine personoplysninger?

Herbalife driver virksomhed i mange lande over hele verden. For at gøre det muligt for os at tilbyde dig en ensartet service, uanset hvor du befinder dig, administrerer vi visse webstedfunktioner fra en central placering. Dette sted er i øjeblikket i USA. Derudover kan medlemmer i din up-line befinde sig i USA eller andre lande. Der findes ikke et enkelt sæt databeskyttelseslove, der dækker Europa, USA og andre dele af verden. Den europæiske lovgivning kræver, at Herbalife tager foranstaltninger til at beskytte dine oplysninger, når de overføres til områder uden for Europa. Disse foranstaltninger omfatter:

 • I forbindelse med internationale overførsler til andre Herbalife-enheder rundt omkring i verden handler Herbalife i overensstemmelse med sine kontraktklausuler
 • i forbindelse med internationale overførsler til tjenesteudbydere afhænger beskyttelsen af den pågældende tjenesteudbyder og dennes placering, og omfatter aftaler, der indeholder databeskyttelsesklausuler som påkrævet ved lov og
 • i forbindelse med internationale overførsler, om nogen, til medlemmer i din up-line, handler Herbalife i overensstemmelse med medlemskabsaftalen.
 • Herbalifes forpligtelse i forhold til beskyttelse af børns personoplysninger
 • Beskyttelse af børns personoplysninger er vigtigt. Herbalife kan indsamle personoplysninger fra mindreårige. Herbalife indhenter samtykke fra den mindreåriges forælder eller værge som påkrævet ved lov.

 

Hvad er mine rettigheder med hensyn til mine personoplysninger?

Afhængig af gældende lovgivning kan du have forskellige rettigheder i forhold til dine personoplysninger, såsom ret til adgang, berigtigelse, begrænsning af eller indsigelse mod behandling af dine personoplysninger (herunder behandling til formål for direkte markedsføring) og overførbarhed til en anden dataansvarlig og sletning. Nogle af vores websteder giver dig mulighed for at gennemgå og opdatere dine personoplysninger eller annullere dit medlemskab i tjenesten. Hvis denne funktion ikke er tilgængelig, og for hjælp med dine andre rettigheder i forhold til personoplysninger, bedes du kontakte din lokale Herbalife-medlemstjenesteafdeling på https://privacyportal.onetrust.com/webform/46601746-6006-4c21-88ec-15dfa5b7dcdc/349bb89d-7008-46f7-b765-717966e11235.

Du bedes være opmærksom på, at disse rettigheder er underlagt lovmæssige begrænsninger.

Hvis du ikke ønsker at modtage reklamer via e-mail eller sms, får du mulighed for at fravælge tilmelding i de meddelelser, du modtager.

Hvis du har yderligere spørgsmål om denne politik og vores praksis, eller hvis du har klager over Herbalifes brug af dine personoplysninger, bedes du kontakte os på:

Data Protection Officer – EMEA
Global Business Services Center Krakow
ul. Puszkarska 7M, 30-644 Kraków, Poland

privacy@herbalife.com

Brugere og medlemmer i EU, der har spørgsmål vedrørende Herbalifes indsamling og brug af dine personoplysninger, som Herbalife ikke kan besvare på, efter deres mening, tilfredsstillende vis, har ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed i deres jurisdiktion.

Hvad med internet- og webstedssikkerhed?

Internettet er ikke et sikkert system og du bør derfor altid være forsigtig med de oplysninger, du offentliggør online. Personoplysninger, der indsamles via Herbalifes websteder, opbevares i sikre driftsmiljøer, der ikke er tilgængelige for offentligheden. Når det er nødvendigt, krypteres personoplysningerne, før du foretager en transaktion, ved hjælp af passende sikker teknologi.

Kan Herbalife ændre denne politik?

Databeskyttelseslove, retningslinjer og retspraksis ændres løbende. Herbalife forbeholder sig derfor ret til at ændre denne politik fra tid til anden. Vi anbefaler, at du besøger vores websted regelmæssigt for at blive bekendt med den seneste version af vores politik.

Hvordan identificerer jeg Herbalifes dataansvarlige med ansvar for mine personoplysninger?

Du kan identificere den dataansvarlige Herbalife-enhed med ansvar for dine personoplysninger ved hjælp af oplysningerne for dit bopælsland i nedenstående tabel.

Armenien

105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 (“Herbalife Russia”)

Østrig

HERBALIFE INTERNATIONAL DEUTSCHLAND GmbH, Gräfenhäuser Straße 85., D-64293 Darmstadt, Germany

Aserbajdsjan

105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 (“Herbalife Russia”)

Hviderusland

Herbalife Bela LLC, Bldg.29-91А, Prityckogo str., Minsk, 220092, Belarus

Belgien

HERBALIFE INTERNATIONAL BELGIUM S.A./N.V., Drukpersstraat 4. B-1000 BRUSSEL – Belgium

Bosnien

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Croatia (“Herbalife Croatia”)

Bulgarien

Herbalife Polska Sp. z o.o. Janki ul. Falencka 1B, 05-090 Raszyn (“Herbalife Polska”)

Kroatien

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Croatia (“Herbalife Croatia”)

Cypern

HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A. 110 Pentelis Street, Marousi, 15126 Athens, Greece (“Herbalife Greece”)

Tjekkiet

HERBALIFE CZECH REPUBLIC s.r.o., Identification No. (IČO): 028 55 089, Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, Czech Republic (“Herbalife Czech”)

Danmark

Herbalife Denmark ApS, Hovedvagtsgade 61103 København K

Estland

LLC “Herbalife International RS” | Russia, 129110, Moscow, Prospect Mira, 33/1. (“Herbalife”)

Finland

Herbalife International Finland OY (PL 211, 00131 Helsinki, FinlandHerbalife Norway Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker

Frankrig

HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCE, S.A. , 3 rue Alexandre Volta B.P. 81020, 67451 MUNDOLSHEIM CEDEX

Fransk polynesien

HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCE, S.A. , 3 rue Alexandre Volta B.P. 81020, 67451 MUNDOLSHEIM CEDEX

Georgien

105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7

Tyskland

Herbalife International Deutschland GmbH, Gräfenhäuser Straße 85, 64293 Darmstadt, Germany

Ghana

HERBALIFE GHANA LTD Number 12 UNA home, Airport City, Postal code GL126, Accra, Ghana

Grækenland

HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A., 110 Pentelis, 151 26 Marousi, Athens, Greece

Ungarn

Herbalife Hungary Ltd., 1097 Budapest, Gubacsi út 6., Building “B”

Island

Herbalife (U.K.), Limited., The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HB

Irland

Herbalife (U.K.) Limited, The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB81HB, United Kingdom

Israel

HERBALIEF INT’L OF ISRAEL (1990) LTD., 46 Derech Hamakabim St, Industrial Zone, Rishon, Letzion 75359, Israel

Italien

Herbalife Italia S.p.A., Viale Citta’ d’Europa 819, 00144 Roma, Italia

Kasakhstan

LLC Herbalife Kazakhstan, 241 Mukanov Ave., 050008 Almaty city, Republic of Kazakhstan

Kirgisistan

LLC Herbalife Kazakhstan, 050008, Kazakhstan, Almaty, Mukanova st. 241. (“Herbalife”)

Letland

105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 (“Herbalife Russia”)

Libanon

HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A. 110 Pentelis Street, Marousi, 15126 Athens, Greece («Herbalife Greece»)

Litauen

105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 (“Herbalife Russia”)

Makedonien

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Croatia (“Herbalife Croatia”)

Malta

Herbalife International Netherlands B.V., Postbus 8283, 3503 RG Utrecht, The Netherlands

Moldovia

I.C.S Herbalife MA SRL , С/f: 1012600022785, Str. Ismail, 81/1, Business Centre “Panorama”, et. 2, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

Mongoliet

105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 (“Herbalife Russia”)

Holland

Herbalife International Netherlands B.V., Postbus 8283, 3503 RG Utrecht, The Netherlands

Norge

erbalife Norway  Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker

Polen

HERBALIFE POLSKA Sp. z o.o., Janki, ul. Falencka 1B, 05-090, Raszyn, Polska Al. Jerozolimskie 134, Eurocentrum Office Complex - Gamma, 02-305 Warszawa

Portugal

HERBALIFE INTERNATIONAL S.A., Av. Infante D. Henrique, 347 Lisboa, 1800-218, PORTUGAL

Rumænien

Herbalife RO SRL, Str.Arhitect Louis Blanc nr. 1, etajul 7, Sector 1, cod postal 011751, Bucuresti, Romania

Rusland

105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 (“Herbalife Russia”)

Serbien

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 – 10000 Zagreb, Croatia (“Herbalife Croatia”)

Slovakiet

Herbalife Slovakia s.r.o., ID No: 47 742 445, Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, Slovak Republic (“Herbalife Slovakia”)

Slovenien

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Croatia (“Herbalife Croatia”)

Sydafrika (inkl. Botswana, Leshotho , Namibia og Swaziland)

Herbalife International South Africa, Ltd., Ground Floor, Building 32, Woodlands Office Park, Woodlands Drive, Woodmead, Gauteng, 2191, South Africa

Spanien

Herbalife International de España S.A.C/ Arequipa, 1, 28043 Madrid

Sverige

Herbalife Sweden AB, Box 556,101 31 Stockholm, Sweden Herbalife Norway  Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker

Schweiz

Herbalife International Deutschland GmbH, Gräfenhäuser Strasse 85, 64293 Darmstadt, Germany

Tyrkiet

HERBALIFE INTERNATIONAL ÜRÜNLERİ TİCARET LTD. ŞTİ., Büyükhanlı Plaza, Küçükbakkalköy Mah. Defne Sok., N3 Ataşehir, 34752, İstanbul/Türkiye

Ukraine

Herbalife Ukraine LLC,  01103, Kyiv, 26 Kikvidze str, Ukraine

Storbritannien

HERBALIFE (U.K.) LIMITED. The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HB. United Kingdom

Zambia

Herbalife Zambia Ltd., Shop no. 5, Farmers House, Central Park, Cairo Road, Lusaka, Zambia

 

Herbalife Europe Ltd. er desuden en registeransvarlig for visse personoplysninger til aftaler med et begrænset antal tredjepartsudbydere, og Herbalife Europe Ltd. har udnævnt Herbalife International Luxembourg S.à.r.l. som sin repræsentant i Den Europæiske Union. Du kan kontakte Herbalife International Luxembourg S.à.r.l. ved at skrive til 16, Avenue de la Gare L-1610 Luxembourg eller privacy@herbalife.com.

 

Lær mere om Herbalife Nutrition